خانه بلاگ صفحه 2
گیاه زبرینه - شیر پنیر معطر
معرفی کامل گیاه زبرینه - شیر پنیر معطر: زبرینه، گیاهی است علفی چند ساله به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر، که دارای یک ساقه زیر زمینی  استوانه ای مدور و باریک که دارای کرک های زبر، بدون کرک و براق می باشد. برگ های آن درون چرخه های کاذب ۶ تا ۹ تایی قرار داشته، برگ های پایینی تخم...
زبان گنجشک گل
معرفی گیاه زبان گنجشک گل: زبان گنجشک گل، درختی است به ارتفاع حداکثر ۸ متر، که دارای پوست خاکستری و پوسته پوسته می باشد. شاخه های سال جدید به رنگ سبز مایل به خاکستری یا سبز زیتونی، گاهی اوقات براق و دارای عدسک های متعدد به رنگ قهوه ای روشن هستند. شاخه های بلند در رأس کرک آلود و شاخه...
خواص رازیانه
معرفی کامل گیاه رازیانه: رازیانه، گیاهی است دو تا چند ساله به ارتفاع ۸۰ تا ۱۵۰ سانتی متر، بدون کرک، که رنگ آن سبز تا سبز مایل به آبی بوده، و بوی تند و قوی دارد. ساقه آن افراشته، مدور، بدون کرک، صاف و پر از شیرابه می باشد. برگ های پایینی دمبرگ دار و دارای غلاف بلند و برگ...
سوزن چوپان قرمز
معرفی کامل گیاه سوزن چوپان قرمز: سوزن چوپان قرمز، گیاهی است یکساله، علفی یا چوبی به ارتفاع ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر و دارای یک ریشه اصلی سست و منشعب است. ساقه های آن بسیار منشعب، معمولا قرمز رنگ و پوشیده از کرک های غده ای می باشند. برگ ها مرکب و دارای ۳ تا ۵ بخش پایک دار هستند. دم...
علف مبارک
معرفی کامل گیاه علف مبارک: علف مبارک، گیاهی است بوته ای، نیمه طوقه ای و دارای ریشه های نابجایی است که جایگزین ریشه های اولیه شده است. ساقه های زیر زمینی آن ضخیم، استوانه ای و کج می باشد. ساقه ها افراشته، به ارتفاع ۱۵ تا ۷۰ سانتی متر، که پوشیده از موهای نرم بوده و از طوقه برگ های...
پایتال خاکی
معرفی کامل گیاه پیچک باغی – پایتال خاکی: گیاه پیچک باغی یا پایتال خاکی، گیاهی است علفی، چند ساله، به ارتفاع ۱۵ تا ۶۰ سانتی متر و دارای یک ساقه خزنده اصلی است که برگها را در آب نگه داشته و در محل گره های پایینی خود دارای ریشه های نابجا می باشد. ساقه این گیاه چهار گوش، و همانند...
زبان گنجشک
معرفی کامل گیاه زبان گنجشک: زبان گنجشک، درختی است با شکوه به ارتفاع ۱۵ تا ۳۰ متر که دارای پوست تنه به رنگ خاکستری تا قهوه ای و صاف می باشد، که بعداز مدتی چروکیده و شکاف دار می شود. غنچه های آن بزرگ، به رنگ قهوه ای تیره و کرک دار هستند. برگ ها متقابل، شانه ای فرد و...
عروس چمنزار اروپایی
معرفی گیاه عروس چمن زار اروپایی: عروس چمن زار اروپایی، گیاهی است چند ساله به ارتفاع ۵۰ تا ۲۰۰ سانتی متر، که دارای ساقه افراشته، بدون کرک، در برخی موارد پوشیده از کرک های نمدی می باشد. برگ های آن متناوب، دارای دمبرگ بلند یا کم و بیش بدون دمبرگ، شانه ای فرد نامنظم با برگچه هایی که متقابل با...
گونه ای کما
معرفی کامل گیاه گونه ای کما - چتریان: گونه ای کما، گیاهی است درختچه مانند به ارتفاع حدود دو متر، که دارای ساقه ای توپر، استوانه ای و باریک است. برگچه های آن  به رنگ خاکستری مایل به آبی هستند. برگه ای قاعده ای مثلثی می باشد. سطح خارجی ریشه ها پوشیده از چوب پنبه قهوه ای مایل به سیاه...
سویا ضد سرطان پستان
معرفی کامل گیاه سویا: سویا، گیاهی است علفی، یک ساله، افراشته یا پیچان و انبوه می باشد. ساقه و برگ ها پوشیده از پشم های ضخیم است. برگ ها سه برگچه ای بوده، برگچه ها بزرگ، تخم مرغی و دارای حاشیه کامل می باشند و به خصوص در حاشیه و روی سطح تحتانی رگه ها، کرک دار هستند. گل های این...

محبوب‌ترین ها

داغ‌ترین مطالب