خواص ریحان

معرفی گیاه ریحان -خواص درمانی

معرفی کامل گیاه ریحان: ریحان، گیاهی است علفی به ارتفاع ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر، که دارای ساقه افراشته، کرک دار و از قاعده منشعب...
ترکیبات گل آفتابگردان

معرفی کامل گیاه آفتابگردان – ترکیبات

معرفی کامل گیاه آفتابگردان: آفتاب گردان، گیاهی است علفی یک ساله به ارتفاع ۱ تا ۳ متر با یک ریشه اصلی و تعداد زیادی ریشه...
گیاه گایاک – پاک ‌چوب زبرپوسته

معرفی گیاه گایاک – پاک ‌چوب زبرپوسته

معرفی کامل گیاه گایاک – پاک ‌چوب زبرپوسته: پاک ‌چوب زبرپوسته، درختی است همیشه سبز که ارتفاع آن تا ۱۳ متر می رسد. این گیاه...
پایتال خاکی

معرفی گیاه پیچک باغی – پایتال خاکی

معرفی کامل گیاه پیچک باغی – پایتال خاکی: گیاه پیچک باغی یا پایتال خاکی، گیاهی است علفی، چند ساله، به ارتفاع ۱۵ تا ۶۰ سانتی...
زبان گنجشک

خواص درمانی گیاه زبان گنجشک – معرفی کامل

معرفی کامل گیاه زبان گنجشک: زبان گنجشک، درختی است با شکوه به ارتفاع ۱۵ تا ۳۰ متر که دارای پوست تنه به رنگ خاکستری تا...
عروس چمنزار اروپایی

خواص درمانی گیاه چمن زار اروپایی

معرفی گیاه عروس چمن زار اروپایی: عروس چمن زار اروپایی، گیاهی است چند ساله به ارتفاع ۵۰ تا ۲۰۰ سانتی متر، که دارای ساقه افراشته،...
پاک‌ چوب زبرپوسته

معرفی گیاه پاک‌چوب زبرپوسته – گایاک

معرفی کامل گیاه پاک‌چوب زبرپوسته: پاک‌چوب زبرپوسته یا گایاک، درختی است همیشه سبز که ارتفاع آن تا ۱۳ متر می رسد. این درخت دارای تنه...
شاه تره تصفیه کننده خون است

معرفی گیاه شاه تره – خواص درمانی

معرفی کامل گیاه شاه تره: شاه تره، گیاهی است به ارتفاع ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر. که دارای ساقه ای باریک، افراشته، گوشه دار، توخالی،...
عکس گیاه دم اسب

خواص درمانی گیاه دم اسب

معرفی کامل گیاه دم اسب: دم اسب گیاهی است که در طول سال به دو صورت ظاهر می شود. در اسفند و فروردین یک ساقه...
بید علفی

معرفی گیاه بید علفی – علف خر

معرفی کامل گیاه علف خر: علف خر، گیاهی یا گاهی اوقات شبه درختچه هایی به ارتفاع تا ۲ متر، که ساقه های زیر زمینی خزنده...

محبوب‌ترین ها

داغ‌ترین مطالب