گونه ای خون آهو، گونه ای بوف تاج

معرفی گیاه گونه ای خون آهو، گونه ای بوف تاج

0
معرفی کامل گونه ای خون آهو، گونه ای بوف تاج: این گیاه دارای ساقه های منشعب است که ارتفاع آن  ۵ تا ۲۰ سانتی متر...
پنبه دانه

معرفی پنبه الیاف کوتاه اتازونی

0
معرفی کامل پنبه الیاف کوتاه اتازونی: پنبه الیاف کوتاه اتازونی، درختچه ای است همیشه سبز، که ارتفاع آن تا ۲ متر هم می رسد. هر...
گیاه زیبا ساز

معرفی گیاه زیبا ساز – گونه ای زوفای آبی

0
معرفی کامل گیاه زیبا ساز - گونه ای زوفای آبی: زیبا ساز، گونه ای است از زوفای آبی که گیاهی چندساله به ارتفاع ۱۵ تا...
پنبه معمولی

اثرات و خواص درمانی پنبه معمولی

0
معرفی کامل گیاه پنبه معمولی: پنبه معمولی، به صورت بوته ای پایا است که ارتفاع آن تا ۲ متر می رسد، که دارای چندین انشعاب...
گیاه گایاک – پاک ‌چوب زبرپوسته

معرفی گیاه گایاک – پاک ‌چوب زبرپوسته

0
معرفی کامل گیاه گایاک – پاک ‌چوب زبرپوسته: پاک ‌چوب زبرپوسته، درختی است همیشه سبز که ارتفاع آن تا ۱۳ متر می رسد. این گیاه...
گیاه زبرینه - شیر پنیر معطر

معرفی گیاه زبرینه – خواص درمانی

0
معرفی کامل گیاه زبرینه - شیر پنیر معطر: زبرینه، گیاهی است علفی چند ساله به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر، که دارای یک ساقه...
زبان گنجشک گل

معرفی کامل گیاه زبان گنجشک گل

0
معرفی گیاه زبان گنجشک گل: زبان گنجشک گل، درختی است به ارتفاع حداکثر ۸ متر، که دارای پوست خاکستری و پوسته پوسته می باشد. شاخه...
خواص رازیانه

معرفی کامل گیاه رازیانه – خواص درمانی

0
معرفی کامل گیاه رازیانه: رازیانه، گیاهی است دو تا چند ساله به ارتفاع ۸۰ تا ۱۵۰ سانتی متر، بدون کرک، که رنگ آن سبز تا...
سوزن چوپان قرمز

معرفی گیاه سوزن چوپان قرمز – اثرات

0
معرفی کامل گیاه سوزن چوپان قرمز: سوزن چوپان قرمز، گیاهی است یکساله، علفی یا چوبی به ارتفاع ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر و دارای یک...
علف مبارک

معرفی گیاه علف مبارک – بیخ شب بو

0
معرفی کامل گیاه علف مبارک: علف مبارک، گیاهی است بوته ای، نیمه طوقه ای و دارای ریشه های نابجایی است که جایگزین ریشه های اولیه...

محبوب‌ترین ها

داغ‌ترین مطالب