مقابله با ویروس ایدز با مصرف همیشه بهار

104

معرفی کامل گیاه همیشه بهار:

همیشه بهار، گیاهی است یکساله، در برخی موارد دو ساله به ارتفاع سی تا پنجاه سانتی متر که دارای ریشه های اصلی به طول بیست سانتی متر می باشد. ریشه های فرعی متعدد و نازک نیز دارد. ساقه های آن افراشته، گوشه دار، کرکدار و از قاعده منشعب است. برگ های قاعده ای حدوداً قاشقی و برگ های بالایی مستطیلی تا سر نیزه ای بوده، که همگی کرک دار هستند.

در انتهای هر یک از ساقه ها، کپه های گل قرار دارند. بخش میانی کپه شامل که گل ها می باشد، به رنگ زرد – نارنجی است. گل های زبانه ای نامنظم، ماده و فاقد پرچم بوده، تخمدان تحتانی آنها بسیار بیشتر از تخمدان گل های لوله ای رشد می کند. و فقط در گل های زبانه ای تبدیل به میوه می شود. این گیاه دارای بویی قوی و ناپسند می باشد.

روش برداشت:

همیشه بهار شامل بخش های هوایی تازه یا خشک شده گونه مزبور بوده که در زمان گلدهی جمع آوری می شود.

گل های همیشه بهار شامل گل های زبانه ای این گونه است. که از کاپیتول های خشک شده جمع آوری می گردند. برداشت در تیر ماه انجام می شود. خشک کردن در سایه و تحت حداکثر حرارت 45 درجه سانتی گراد صورت می گیرد.

همیشه بهار برای درمان HIV

محل رویش همیشه بهار:

محل رویش این گیاه مرکز و جنوب اروپا، غرب آسیا و ایالات متحده می باشد.

همچنین گیاه همیشه بهار به صورت کاشته شده در بسیاری از نقاط ایران وجود دارد.

اشتباهات: دیگر گونه های خانواده Arnica ، Asteraceae یا زعفران نیز غالبا به جای این گیاه تقلب می گردند.

مطالب مرتبط:
برای مطالعه مطالب تخصصی زعفران می توانید به “سایت زعفران گلدیس مراجعه کنید . در این سایت مطالب تخصصی زعفران ذکر شده است . همچنین از این سایت می توانید زعفران اصل قاینات را به صورت ضمانتی و آنلاین خریداری نمایید تا طعم واقعی زعفران را بچشید.

ترکیبات گیاه همیشه بهار:

ترکیبات بخش های هوایی همیشه بهار:

ترکیبات بخش های هوایی این گیاه شامل ساپونین های تری ترینی، فلاونوییدها، کاروتنوئیدها و روغن فرار می باشد.

ترکیبات گل همیشه بهار:

ترکیبات گل این گیاه شامل ساپونین های تری ترپنی، الكل های تری ترپنی شامل تری ترپن مونواولها، تری ترپن دی اولها و تری ترپن اول هایی از قبیل لوپه اول، تاراکساسترول، پسی – تاراکساسترول، فارادیول، آرنیدیول و مشتقات مونو – و دی استری آنها، فلاونوییدها شامل گلیکوزیدهای ایزورامنتین و کوئرستین. هیدروکسی کومارینها شامل اومبلیفرون، اسکوپولتین و اسكولتين. روغن فرار که عمدتا شامل آلفا – کادینول، کادینول و اسیدهای چرب است. کاروتنوئیدها، گلیکوزیدهای سسکویی ترپنی، پلی ساکاریدهای محلول در آب (۱۵ درصد) و پولی این ها می باشد.

خواص درمانی گیاه همیشه بهار:

اثرات اندام های هوایی:

اثر قابض و گرانولاسیون کننده اندام های مزبور ممکن است مربوط به روغن فرار، ساپونین و آماروییدها و لولیولیدهای موجود در آنها باشد.

اثرات گل :

یافته های حاصل از بررسی های صورت گرفته، حاکی از آن است که ترکیبات موجود در گل این گیاه دارای اثرات مفید متعدد از قبیل اثرات ضد التهاب، ضد میکروب، ضد ویروس و ضد چربی می باشد.

گل های این گیاه، ضد میکروب بوده و اثر مزبور ناشی از آلکالوییدهای ترپنی، لاکتونها و فلاونها و ترکیبات موجود در روغن فرار گیاه است. از سوی دیگر نشان داده شده است که فلاونوییدهای استخراج شده از گل های همیشه بهار (در غلظت یک میلی گرم بر میلی لیتر)، واجد اثرات مثبت ضد میکروب، عليه Staphyloccus aureus می باشند.

سایر بررسی های صورت گرفته نیز بیانگر آن است که فلاون های موجود در گیاه مزبور، عليه Sarcina lutea, Klebsiella pneumoniae و Candida monosa، مؤثر می باشند.

اثرات ضد فشار خون:

در طب سنتی روسیه و اوکراین نوعی دم کرده تهیه شده از اندام های هوایی گیاه (ساقه، برگ و گل)، برای درمان فشار خون ضعیف استفاده می شود.

اثرات ضد التهاب:

بر اساس بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که فارادیول مونواستر که در گل های گیاه وجود دارد. مهمترین عامل ضد التهاب موجود در گیاه مزبور به شمار می رود.

اثرات ضد چربی:

نتایج حاصل از آزمایشات صورت گرفته حاکی از آن است که سایونوزیدهای استخراج شده از این گیاه واجد اثرات ضد چربی خون می باشد.

اثرات ضد ویروس:

در بررسی های صورت گرفته مشخص گردیده که عصاره های آلی حاصل از گل های خشک شده گیاه مزبور بر ضد ویروس HIV مؤثر بودند. همچنین مشخص شده است که عصاره های مذکور موجب کاهش چشمگیر میزان فعالیت آنزیم رونویسی معکوس ویروس 1-HIV می گردد. اثر مزبور وابسته به غلظت و نیز مدت تماس عصاره با ویروس می باشد.(Kalvatchev et al, 1997).

آزمون های ضد ویروس حاکی از اثر مهاری گلیکوزیدهای اولئانولیک اسید استخراج شده از اندام های هوایی گیاه مزبور بر ضد ویروس VSV) Vesicular stomatitis) می باشد. تنها یکی از ترکیبات موجود در گل (۳.MH) بر همانند سازی کشت های ویروس ( Rhinovirus( HRV اثر قابل توجهی داشته است..(De Tommasi et al, 1991)

اثرات بر روی معده و روده:

گفته می شود که مصرف گیاه مزبور به دلیل کاهش اسپاسم ها که ناشی از اثر ضد اسپاسم آن است. و همچنین تحریک ترشح صفرا (که به دلیل اثر صفراآور آن می باشد)، موجب بهبود اختلالات معده و روده می شود.

بهبود سریع زخم ها با همیشه بهار

اثرات التیام دهنده زخم:

مصرف این گیاه موجب تسریع روند تشکیل بافت گرانوله شده، فرآیند مزبور یکی از مراحل مهم اپی تلیزاسیون مجدد و التيام زخم ها به شمار می رود.

از سوی دیگر گفته می شود که مصرف این گیاه موجب افزایش متابولیسم کلاژن، نوکلئوپروتئین و گلیکوپروتئین در نواحی زخمی می گردد.

موارد استفاده از گل این گیاه در طب سنتی بسیار گسترده است،  چرا که از آن به صورت خارجی برای درمان واریس، بیماری های عروقی، زخم ها، بیماریهای التهابی پوست، اگزمای مقعد، التهاب مقعد، ورم ملتحمه، استفاده می گردد.

اندام مزبور همچنین جزء اصلی داروهای مورد نیاز جهت درمان خشکی پوست، زخم، گزش حشرات و سرمازدگی می باشد.

در طب سنتی از گل گیاه مزبور به صورت داخلی برای درمان التهابات مربوط به احشاء ، زخم های گوارشی، یبوست، ابتلاء به کرم و قاعدگی دردناک استفاده می گردد. همچنین به عنوان مدر و معرق نیز مصرف می شود.

قبلاً، از گل این گیاه به عنوان داروی ضد سرطان استفاده می شد، لیکن امروزه استفاده از اندام مذکور به عنوان ضد سرطان منسوخ شده است.

این گیاه در طب سنتی به نام «آذریون» خوانده می شود که طبع آن گرم و خشک می باشد.

مخلوط گیاه همیشه بهار با سرکه در درمان طاسی مؤثر می باشد.

همچنین ضماد خاکستر آن به همراه سرکه در تسکین سیاتیک سودمند است.

این گیاه پادزهر بسیاری از سموم به ویژه زهر جانوران گزنده می باشد.

از این گیاه برای درمان سرمازدگی، سوختگیهای جلدی و زخم های دیر التیام یابنده استفاده می شود

فرآورده های حاصل از اندام های این گیاه برای بهبود گردش خون، درمان زخم ها، اسپاسم ها، تورم غدد، زردی و نیز التيام جراحات و اگزما مورد استفاده قرار می گیرند.

اندام های هوایی گیاه مزبور در روسیه جهت درمان گلو درد استرپتوکوکی، در جزایر قناری برای درمان سرفه و گرفتگی عضلات و در چین نیز جهت تنظیم قاعدگی به کار برده می شوند.

روش مصرف:

از گل های خرد شده این گیاه برای تهیه جوشانده ها و سایر فراورده های موضعی استفاده می گردد. فرآورده های حاصل از گل های این گیاه همچنین به صورت تنتور، عصاره های مایع و دم کرده نیز در دسترس می باشند.

اشکال دارویی:

اشکال دارویی این گیاه شامل  پودر، ژل (۷و ۱۰ درصد)، پماد (۴درصد)، محلول چشمی، تنتور، (۱۰ درصد) چای دم کرده، شامپو و کرم دست می باشد.

عوارض جانبی و هشدارها:

این گیاه در صورت تماس مکرر با پوست، قدرت ضعیفی برای ایجاد حساسیت دارد.

اینستاگرام:
از طریق لینک زیر ما را در اینستاگرام دنبال کنید:

مرجع گیاهان دارویی در اینستاگرام

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید