خانه بلاگ
عکس گیاه مرزه
معرفی کامل گیاه مرزه: مرزه، گیاهی است علفی به ارتفاع ۳۰ تا ۴۵ سانتی متر، با ساقه های افراشته، بسیار منشعب و پوشیده از کرک های کوتاه می باشد. برگ ها متقابل -متلاقی، به طول تا ۳ سانتی متر، سرنیزه ای با حاشیه کامل و دمبرگ کوتاه هستند. برگ ها نسبتاً ضخیم با حاشیه های مژه دار در هر دو...
عکس گیاه صندل سفید
معرفی کامل گیاه صندل سفید: صندل سفید، درخت کوچک همیشه سبزی است به ارتفاع ۱۰ متر با پوست صاف و انشعابات آویزان، که در تمام طول سال گل می دهد. برگ ها متقابل، به طول ۴ تا ۶ و عرض ۲ سانتی متر، سرنیزه ای با حاشیه کامل و سطح پایینی مات و دمبرگ هایی به طول حدود یک سانتی...
گیاه مرهمی - گیاه چوبلمه
معرفی کامل گیاه مرهمی - چوبلمه: مرهمی - چوبلمه،  گیاهی چند ساله به ارتفاع ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر، با ساقه های زیرزمینی کوتاه، توپر، افقی چند قسمتی که متشکل و پوشیده از فیبرهای ضخیم می باشد. ساقه های زیر زمینی پوشیده از فلس هایی است که از باقیمانده پایه برگ ها روی گردن ساقه های زیرزمینی تشکیل شده و چندین...
عکس گیاه توت روباه طبی
معرفی کامل گیاه توت روباه طبی: توت روباه طبی، گیاهی است شبه درختچه ای با برگ های نیمه طوقه ای، که دارای ریشه قوی با پوست قهوه ای تیره و فیبرهای ضخیم و ساقه های زیرزمینی کوتاه می باشد. ساقه های آن افراشته، گوشه دار، بدون کرک و دو چنگالی هستند. برگ ها طوقه ای به طول ۲۰ تا ۴۰...
عکس گیاه شوند - پلم
معرفی کامل گیاه شوند - پلم:  شوند - پلم، گیاهی است چندساله و علف مانند به ارتفاع نیم تا ۲ متر، با ساقه های زیر زمینی  محکم، منشعب که به ضخامت یک انگشت است. این ساقه ها به صورت افقی و خزنده زیر زمین قرار دارد. ساقه های آن علفی، افراشته، محکم و در بالا منشعب بوده، که در پاییز...
عکس گیاه مریم گلی باغی
معرفی کامل گیاه مریم گلی باغی: مریم گلی باغی،  بوته ای است به ارتفاع ۶۰ سانتی متر با ساقه افراشته، در قاعده چوبی با شاخه های علفی چهار گوش و پوشیده از کرک های نمدی به رنگ سفید - خاکستری می باشد. برگ ها ساده، مستطیلی یا ظریف-سرنیزه ای، در قاعده باریک، دمبرگ دار، رگه دار-چروکیده، پایا و محکم با...
عکس گیاه آقطی سیاه
معرفی کامل گیاه آقطی سیاه: آقطی سیاه، گیاهی است درختی یا درختچه ای به ارتفاع حدود ۷ متر، با ریشه متورم، که شاخه های گسترده و تنه قهوه ای روشن تا خاکستری است. برگ ها شانه ای مرکب با ۳ تا ۷ برگچه، در سطح تحتانی سیزایی، و مات هستند. برگچه ها به شکل تخم مرغی یا نوک باریک کشیده...
عکس گیاه ترشک مواج
معرفی کامل گیاه ترشک مواج: ترشک مواج، گیاهی است به ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر با ریشه های زیرزمینی شبیه به هویج و ریشه هایی به طول ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر، گوشتی و غیر منشعب است. ریشه ها به رنگ قرمز آجری در سطح بیرونی و سفید در سطح داخلی خود بوده، و پوست نسبتا ضخیم دارند. ساقه های آن...
عکس گیاه اش انگور
معرفی کامل گیاه آش انگور: آش انگور، گیاهی است به فرم های متفاوت، از درختچه هایی به ارتفاع ۳ متر تا گاهی درختانی با تنه قطور که ارتفاع آن تا ۸ متر می رسد. شاخه ها معمولاً به صورت مستقیم و پراکنده با انشعابات کم و بیش متقابل، براق، بدون کرک یا گاهی اوقات کرک دار و منتهی به یک...
خواص گوارشی تربچه
معرفی کامل گیاه تربچه: تربچه، گیاهی است که ریشه یک یا دو ساله و نازک دارد. ساقه آن تا ارتفاع  یک متر می رسد. ساقه تربچه، خمیده و اغلب در محور انشعابات جانبی، بنفش می باشد. برگ های پایینی چنگی شانه ای بخش، با قطعه انتهایی بزرگ و در حاشیه دندانه ای و لوبیای جانبی کوچکتر، به شکل تخم مرغی کشیده،...

محبوب‌ترین ها

داغ‌ترین مطالب