خانه بلاگ
خواص درمانی آفتاب چرخ کانادایی
معرفی کامل گیاه آفتاب چرخ کانادایی: آفتاب چرخ کانادایی، گیاهی چند ساله با ساقه غیرمنشعب سفیدرنگ و شاخه های باریک، سبز مایل به ارغوانی پوشیده از جای زخم برگهای متقابل می باشد. برگهای آن خطی، کرک دار و به رنگ سبز مایل به خاکستری هستند. این گیاه دو بار در سال گل می دهد. در اولین بار، گل ها زرد روشن...
گل بی مرگ مفید یرای درمان کیسه صفرا
معرفی کامل گیاه گل بی مرگ: گل بی مرگ یا گل عروس، گیاهی است علفی به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر، که دارای ساقه افراشته، غیر منشعب و پوشیده از کرک های نمدی خاکستری رنگ می باشد. برگ های آن متناوب بوده، برگ های پایینی قاشقی شکل و برگ های بالایی سرنیزه ای، نوک تیز و همانند ساقه پوشیده...
ترکیبات گل آفتابگردان
معرفی کامل گیاه آفتابگردان: آفتاب گردان، گیاهی است علفی یک ساله به ارتفاع ۱ تا ۳ متر با یک ریشه اصلی و تعداد زیادی ریشه جانبی می باشد. ساقه آن افراشته، پوشیده از کرک های متراکم و حفره های سفیدرنگ بوده، که در بخشهای بالایی منشعب است. برگ ها متناوب، قلبی – مثلثی شکل، دارای دمبرگ بلند و حاشیه دندانه...
خواص گیاه پاپیتال
معرفی کامل گیاه پاپیتال: پاپیتال، گیاهی است چوبی، همیشه سبز، چندساله و خزنده است. این گیاه دارای ریشه های نابجای بالا روندهای است که به کمک آنها تا ارتفاع ۳ تا ۱۵ متر می رسد. این گیاه ساقه منشعب و برگ های متناوب، دمبرگ دار، بدون کرک، براق و چرمی دارد. برگ های جوان ۵ لوبی بوده، برگ های گیاهان...
عکس گیاه بقم
معرفی کامل گیاه بقم: بقم یا خون سیاوشان، درختی است به ارتفاع ۱۰ تا ۱۲ متر با شاخه های پیچنده، که شاخه های آن خاردار هستند و پوست خشن و تیره دارند. برگ های این درخت مرکب بوده، و دارای ۴ زوج برگچه کوچک، صاف و قلبی شکل هستند و رأس برگچه ها یخ و نوک دار می باشد. گل های...
گونه ای خون آهو، گونه ای بوف تاج
معرفی کامل گونه ای خون آهو، گونه ای بوف تاج: این گیاه دارای ساقه های منشعب است که ارتفاع آن  ۵ تا ۲۰ سانتی متر بوده، برگ های آن  به طول ۱۰ تا ۵۰ و عرض ۲ تا ۵ میلی متر، خطی، سرنیزه ای تا تخم مرغی پهن هستند. سطح فوقانی برگ ها سبز فام و کرک دار و سطح...
پنبه دانه
معرفی کامل پنبه الیاف کوتاه اتازونی: پنبه الیاف کوتاه اتازونی، درختچه ای است همیشه سبز، که ارتفاع آن تا ۲ متر هم می رسد. هر چند به عنوان گیاهی یک ساله کشت می گردد. برگ های آن به صورت متناوب، دارای دمبرگ دراز و پهنکی ۳ تا ۷ لوبی با دندانه های اره مانند است. گل های این گیاه شعاعی که...
گیاه زیبا ساز
معرفی کامل گیاه زیبا ساز - گونه ای زوفای آبی: زیبا ساز، گونه ای است از زوفای آبی که گیاهی چندساله به ارتفاع ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر، که دارای ساقه ای افراشته و بدون کرک است که از یک ساقه زیر زمینی فلس دار خزنده منشعب می شود. بخش بالایی ساقه چهار گوش است. برگ ها متقابل، سرنیزه ای،...
پنبه معمولی
معرفی کامل گیاه پنبه معمولی: پنبه معمولی، به صورت بوته ای پایا است که ارتفاع آن تا ۲ متر می رسد، که دارای چندین انشعاب برگ دار و پوشیده از کرک های تنگ می باشد. برگ ها قلبی عریض، چرمی، مشبک، کرک دار و دارای حاشیه مواج، نوک کوتاه و قاعده باریک هستند. گل های این گیاه زرد بوده و در...
گیاه گایاک – پاک ‌چوب زبرپوسته
معرفی کامل گیاه گایاک – پاک ‌چوب زبرپوسته: پاک ‌چوب زبرپوسته، درختی است همیشه سبز که ارتفاع آن تا ۱۳ متر می رسد. این گیاه دارای تنه قهوه ای مایل به سبز و همیشه پیچان با پوستی شکاف دار میباشد. مغز چوب قهوه ای مایل به سبز، سنگین تر از آب بوده و مزه معطر دارد. برگ های آن متقابل،...

محبوب‌ترین ها

داغ‌ترین مطالب